Gradimo na izkušnjah, oblikujemo z igrivostjo, svetujemo z znanjem.


Alta 5 d.o.o. že več kot 25 let uspešno deluje na področju arhitekturnega načrtovanja. Področje dela obsega celoten proces arhitekturnega načrtovanja od preverbe prostorskih aktov in idejne zasnove pa vse do izvedbe in uporabnega dovoljenja. V Alti 5 imamo posebej bogate izkušnje pri vodenju upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za najrazličnejše objekte.

Svetovanje

Na podlagi dolgoletnih izkušenj hitro in učinkovito pridobimo vsa potrebna soglasja k projektu ter pridobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Predvsem pa preverimo prostorske akte in druge pogoje gradnje ter kvalitetno svetujemo stranki že v začetni fazi.

Projektiranje

Izvajamo načrtovanje arhitekture in urbanizma ter oblikovanje. Pri tem se opiramo na prostorske akte in druge pogoje gradnje, prisluhnemo vašim željam in fazno vodimo projekt do realizacije.

Inženiring

Izvajamo celoten spekter gradbenega inženiringa in gradbenega nadzora. Za vas opravimo revizijo projektne dokumentacije, analiziramo prejete ponudbe, pripravimo izvajalske pogodbe, organiziramo pregled gradbenih materialov, obrtniških storitev, ...

Reference

Poslovni objekt Stegne

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projektiranje: 2019-2020
Gradnja: 2021
Površina: 700 m2

Dvojček v Ljubljani, Grablovičeva ulica

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projektiranje: 2020
Gradnja: 2021
Površina: 600 m2

Prenova poslovnih prostorov, Cankarjeva ulica

Izdelava načrta prenove poslovnih prostorov in načrta opreme
Projektiranje: 2020
Gradnja: 2020-
Površina: 600 m2

Oprema stanovanja v Kranjski Gori

Izdelava načrta opreme za stanovanje v Kranjski Gori.
Projektiranje: 2020
Gradnja: 2020
Površina: 130 m2

Nadomestna gradnja hiše Kranjska Gora

Nadomestna gradnja enostanovanjske hiše z trostanovanjskim objektom.
Idejna rešitev: 2019
Površina: 260 m2

Adaptacija hiše v Kranjski Gori

Idejna rešitev: 2019
Površina: 455 m2

Natečaj vrtec Bohinj

Izdelva natečajne rešitve za vrtec v Bohinjski Bistrici.
Razpisan natečaj: 2020
Površina: 455 m2
Več o natečaju

Prenova kmetije

Izdelava idejne zasnove nadomestitve hleva z gostinskim objektom.
Idejna rešitev: 2019
Površina: 600 m2

Knjižnica za slepe in slabovidne

Izdelava razpisne dokumentacije za pridobitev evropskih sredstev za prenovo poslovnih prostorov vključno z opremo in projektantski nadzor nad izvedbo.
Projektiranje: 2014
Izvedba: 2014-2015
Površina: 750 m2

Mipro – prizidava trgovine in skladiščnega objekta

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter projektantski nadzor
Projektiranje: 2013-2014
Izvedba: 2014-2015
Površina: 887 m2

Dentalni center KG-dent, Velike Lašče

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter projektantski nadzor
Projektiranje: 2017-2019
Gradnja: 2019-2020
Površina: 1.085m2

Stegne Ljubljana, površina območja urejanja cca 285.000 m2

Izdelava OPPN

Tobačna marketing, Tržaška 2, Ljubljana

Kompleten gradbeni inženiring pri izdelavi mansardnih prostorov

Ljubljanska banka, podružnica Moste, Proletarska 2, Ljubljana (delno)

Adaptacija prostorov

Center za vitko linijo Linea snella, Zaloška 159, Ljubljana

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja in kompleten gradbeni inženiring

Center za vitko linijo Linea snella, Litostrojska 4, Ljubljana

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja in kompleten gradbeni inženiring

Center za vitko linijo Linea snella, Vipavska 63, Nova Gorica-Rožna

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja in kompleten gradbeni inženiring

Poslovnoservisni objekt IDENTICUS SLOVENIJA d.o.o. v Črnučah v Ljubljani

Projektiranje, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, koordinacija in vodenje gradnje (cca 1000 m2)

Luksuzni poslovni prostor v soseski Bežigrajski dvor, kozmetični salon podjetja CARAMBOLA d.o.o.

Projektiranje in vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja

Popotresna obnova Posočja po predhodnem sklepu o primernosti podjetja s strani Ministrstva za okolje in prostor

Projektiranje za potrebe sanacij stanovanjskih hiš

Borštnar & co. Pod jezom 55, Ljubljana Vrhovci

Projektiranje za potrebe legalizacijske avtokleparske delavnice in vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja

Prešernova 1, Ljubljana

Izvedba upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja

ANTARO d.o.o. , Letališka cesta, Ljubljana

Izvedba upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (cca 20.000 m2)

KAUFLAND, Šmartinska cesta, Ljubljana

Izvedba upravnih postopkov za trgovski center

Ambasada ZRN, Prešernova ulica, Ljubljana

Izvedba upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja

Vrtec, Vnanje Gorice

Projektiranje in vodenje upravnih postopkov za dozidavo

Kapela na Logu

Projektiranje in vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja

Hala A2 na Gospodarskem razstavišču

Vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobivanje uporabnega dovoljenja

Turistična agencija AB, Dunajska 197, Ljubljana

Projektantski inženiring in izvedba upravnih postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja

Avtopralnica MOHAR, Vodovodna 92 a, Ljubljana

Projektiranje in izvedba upravnih postopkov za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja

Primarna vodovodna povezava Vodovodna-Slovenčeva

Izvedba upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja

Adaptacija spomeniško zaščitene hiše na Grudnovem nabrežju 21, Ljubljana

Kompleten gradbeni inženiring

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje na Grudnovem nabrežju 17, Ljubljana

Adaptacija prostorov

Filmski sklad, Miklošičeva 38, Ljubljana

Adaptacija poslovnih prostorov

Več stanovanjskih objektov v Ljubljani in njeni okolici

Projektiranje in vodenje upravnih postopkov

Več individualnih hiš v Ljubljani in okolici

Gradbeni inženiring

LABORMED v soseski Bežigrajski dvor

Izvedba poslovnega prostora

PSO Stegne v Ljubljani

Inženiring, nadzor ter vodenje projekta (cca 5.000 m2)

Proizvodna hala SEMCO na območju Litostroja

Projektiranje in vodenje upravnih postopkov (cca. 4500 m2)

Sprememba poslovnega kompleksa bivše stolarne KLI Logatec v Martinjaku v proizvodnjo pelet za italijanskega naročnika

Vodenje vseh upravnih postopkov

Izgradnja poslovnega, skladiščnega in garažnega objekta PSO BIOIKS v Stegnah v Ljubljani

Projektiranje, vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja, nadzor in kompleten projektni inženiring

Stanovanjski blok v Medvodah

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (cca 8.000 m2)

Laze v Borovnici, površina območja urejanja cca 30.000 m2

Izdelava OPPN

Breg v Borovnici, površina urejanja cca 10.000 m2

Izdelava OPPN

Vnanje Gorice (Bervar)

Izdelava OPPN

Vnanje Gorice (Kermavner)

Izdelava OPPN

Brezovica (Tomšič)

Izdelava OPPN

Poslovnoskladiščni objekt, Na pot na Brezovici

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja

Vulkanizerska delavnica, Vaše pri Medvodah

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (cca 500 m2)

Zamenjava silosa tropin UNION v Ljubljani

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov (cca 200 m3)

Poslovni objekt ALTANA v Črnučah

Vodenje vseh upravnih postopkov za pridobivanje gradbenega dovoljenja (cca 5.700 m2)

Poslovni objekt STEGNE

Vodenje vseh upravnih postopkov za pridobivanje gradbenega dovoljenja (cca 11.500 m2)

Skladiščni objekt MIPRO TRGOVINA v Podpeči

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (cca 400 m2)

Prizidek k poslovni stavbi DINOS

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (cca 500 m2)

Poslovno obrtni objekt OPTIM SF

Projektiranje in vodenje vseh upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja (cca 1400 m2)
Vse pravice pridržane. © 1992 – , ALTA 5, arhitekturni biro d.o.o.
Webmaster